วิธีการสั่งซื้อสินค้า / วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ให้ลูกค้าทำการสมัครสมาชิก โดยคลิกที่ "สมัครสมาชิก (หมายเลข 1)"
ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้าจะเข้าสู่หน้า เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก ให้ลูกค้า คลิกที่ช่อง "สมัครสมาชิก (หมายเลข 2)"
ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าทำการสร้างบัญชีรายชื่อ โดยกรอก ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ รหัสผ่าน เลือกว่าจะรับหรือไม่รับจดหมายข่าว และกดปุ่ม "ดำิเนินการต่อ (หมายเลข 3)"
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีรายชื่อเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่ หลังจากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่ม "ดำเนินการต่อ (หมายเลข 4)"
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากที่ลูกค้าสมัครสมาชิกแล้ว ให้ลูกค้าทำการเข้าสู่ระบบ โดยกรอก อีเมลล์ และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ (หมายเลข 5)"
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการแสดงข้อมูลสมาชิก โดยลูกค้าสามารถแก้ไขรหัสผ่าน โดยคลิกที่ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ดังหมายเลข 6
ขั้นตอนที่ 7 ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ โดยคลิกที่รูปสินค้าที่ต้อง (หมายเลข 7 )เพื่อดูรายละเอียดของสินค้า
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าจากขั้นตอนที่ 7 แล้ว ในขั้นตอนนี้จะแสดงรายละเอียดของสินค้า ลูกค้าสามารถเลือก ขนาด และจำนวน ที่ต้องการได้ และคลิกปุ่ม "เพิ่มสินค้า (หมายเลข 8 )"
ขั้นตอนที่ 9 เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าแล้ว จะปรากฎหน้า ตะกร้าสินค้าขึ้นมา ในหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ลูกค้าสามารถลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการได้ โดยคลิกที่ "รูปรถเข็น ( หมายเลข 9.1 )" หรือ เพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าได้ โดยการกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการลงในช่องจำนวน ( หมายเลข 9.2 ) แล้วกดปุ่ม "อัพเดต ( หมายเลข 9.3 )" ระบบจะทำการอัพเดตตะกร้าสินค้าของลูกค้าใหม่ ถ้าลูกค้าต้องการเลือกซื้อสินค้าต่อ ให้ลูกค้ากดปุ่ม "เลือกซื้อสินค้าต่อ ( หมายเลข 9.4 )" หรือถ้าลูกค้าต้องการชำระเงินให้กดปุ่ม "ชำระเงิน (หมายเลข 9.5 )"
ขั้นตอนที่ 9 (ต่อ) นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าได้จากทุกหน้าของเว็บ morhom โดยคลิกที่ "สินค้าในตะกร้า ( หมายเลข 9.7 )" ระบบจะปรากฎรายการสินค้าทั้งหมดลูกค้าได้เลือกไว้
ขั้นตอนที่ 10 ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าครบตามที่ต้องการแ้ล้ว ให้ลูกค้ากดปุ่ม "ชำระเงิน ( หมายเลข 10 )"
ขั้นตอนที่ 11 ในขั้นตอนนี้เป็นข้อมูลการจัดส่งสินค้า ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้ากดปุ่ม "เปลี่ยนที่อยู่ ( หมายเลข 11.1 )" ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ ( หมายเลข 11.2 )"
ขั้นตอนที่ 12 ในส่วนของวิธีการชำระเงินให้ลูกค้า เลือกวิธีการชำระเงิน โดยคลิกที่ "ปุ่มวงกลม (หมายเลข 12.1 )" เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ ( หมายเลข 12.2 )"

ขั้นตอนที่ 13 ในขั้นตอนนี้เป็นการการยืนยันการชำระเงิน แสดงแบบฟอร์มการชำระเงิน ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ แบบฟอร์มได้ โดยกดปุ่ม "พิมพ์ ( หมายเลข 13.1 )" หลังจากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่ม "ยืนยัน (หมายเลข 13.2 )" เมื่อลูกค้ากดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล ดังนั้น ลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดปุ่ม

* หมายเหตุ ถ้าลูกค้าไม่มีเครื่องปริ๊น ลูกค้าควรจดรายละเอียดให้เรียบร้อย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 14 ระบบจะแสดงข้อความให้ลูกค้าำทราบว่า ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว หลังจากลูกค้ารับทราบข้อมูลนี้แล้ว ให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ ( หมายเลข 14 )"
ขั้นตอนที่ 15 ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอน ตรวจสอบรายละเอียด และ สถานะการสั่งซื้อ ว่าทางทีมงานได้ดำเนินการ จัดการสินค้าของลูกค้าถึงขั้นตอนไหน โดยลูกค้าเข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซด์ แล้วคลิกที่ "ข้อมูลสมาชิก ( หมายเลข 1 )"
ขั้นตอนที่ 16 ให้ลูกค้าคลิกที่ "รายละเอียดการสั่งซื้อ ( หมายเลข 2 )" เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 17 ในขั้นตอนนี้จะแสดงรายการ การสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที "รูปในช่องรายละเอียด ( หมายเลข 3 )"

ขั้นตอนที่ 18 ในขั้นตอนนี้จะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน บาร์โค้ด - EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และรายละเอียดสินค้า

* หมายเหตุ
1. บาร์โค้ด - EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน ลูกค้าสามารถ นำไปตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ทางไปรษณีย์ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/

2. สถานะการสั่งซื้อ ได้แก่

  • สั่งซื้อ เป็นสถานะที่ลูกค้าเพิ่งได้ทำการสั่งซื้อ
  • ชำระเงิน เมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินแล้ว
  • จัดส่งสินค้า เมื่อทางทีมงานได้มีการจัดส่งสินค้า ใ้ห้ลูกค้าแล้ว
  • เสร็จสมบรูณ์ เมื่อทางทีมงานได้รับการยืนยัน จากลูกค้าว่าได้รับสินค้าครบตามที่ได้สั่งแล้ว
  • ยกเลิก เมื่อมีลูกค้าได้โทรมายกเลิกรายการที่สั่งไว้ กับทางทีมงาน หรือกรณีไม่จ่ายเงินตามกำหนด

   
   
 
- สินค้าสั่งทำ
- เสื้อ
- กางเกง
- สินค้าพิเศษ
- หม้อฮ่อมเด็ก
- กางเกงไซส์ใหญ่พิเศษ
- เสื้อหม้อฮ่อมพิมพ์ลวดลาย
- ประวัติหม้อฮ่อม - ข้อมูลสมาชิก - วิธีการสั่งซื้อ
- เวบบอร์ด - ลิงค์ - เพลงประจำจังหวัด
- ดอกไม้ประจำจังหวัด - แผนที่ร้านหอมหวล
 
20degree